Monster eller Menneske? Hvordan kan et helt vanlig menneske havne i tjeneste hos ondskapen?