Bli medlem av foreningen Kobbasteinen Kulturgard

Delta i dialogmøter, foredrag, kurs og konserter.

Det norske demokratiet er et av de mest stabile og trygge demokratier i verden.

Har vi noen garantier for at det fortsatt vil være slik?

Vi er en gruppe vanlige borgere i Rogaland som ser en verden hvor selv trygge og stabile demokratier er i nød.

I stedet for å resignere ønsker vi å utfordre hverandre til større bevissthet og støtte for det åpne, inkluderende demokratiske samfunn.

Kom på våre arrangementer, bli en del av vårt nettverk og støtt Kobbasteinen Kulturgard – en motiverende møteplass for mennesker med meninger – mennesker som vil noe.

Som medlem vil du bli informert om våre aktiviteter. Du vil kunne delta gratis på våre demokratisalonger og få rabatt på øvrige arrangementer. Du kan også melde deg til vårt korps av frivillige.

Medlemskapet koster 150,- kr .pr år for én person g 250,- kr for par. Ved å registrere deg nå får du medlemskap for hele 2024. Registrer deg ved å sende navn og kontaktinformasjon på en e-post til post@kobbasteinen.no merk den med medlemskap fint om du også skriver om du vil delta i vårt korps av frivillige. Medlemskapet kan betales inn til foreningens konto i Hjelmeland sparebank 3353.16.12480

Med vennlig hilsen styret for foreningen Kobbasteinen Kulturgard

Leif Magne Kleppa, John Nessa, Odveig Klyve, Sven Egil Omdal og Petter Gilsvik