Borgerlønn/garantert grunninntekt i lys av utviklingen av kunstig intelligens og dyrtid.