Drømmer for min datter: Hadia Tajiks klimaopprør

Fredag 5.april kl. 19.00

Arbeiderpartiets og Ryfylkes HadiaTajik tar et generaloppgjør med
sitt eget parti i tidens viktigste spørsmål.
Datteren Sofia er tre år. Moren har lovet å passe på henne, men vet ikke om
hun kan holde løftet. Tvilen bunner i politikken hun selv har vært med på å
føre. Nå er hun kommet til at det må snakkes sant om hva som kreves for å
nå klimamålene.
Tajik samtaler om boka med journalist og forfatter Sven Egil Omdal.
Hadja Tajik er stortingsrepresentant fra Rogaland. Hun har vært
statsråd for kulturdepartementet og arbeids- og inkluderingsminister. Har
også vært en av to nestledere i Arbeiderpartiet.
Billett kr 150,-. Medlemmer 50% rabatt.
https://www.linticket.no/page/no/20/1407