Hans Nielsen Hauge -fra fengselsfugl til allemannseie.

Fredag 15.mars kl. 19.00

Trygve Riiser Gundersen innleder og viser frem haugianer-bevegelsen som startpunktet til et folk som begynte å organisere
seg. Hovedpersonen selv er stort sett fraværende i de første
kapitlene av Trygve Riiser Gundersens fortelling om den store
religiøse vekkelsen som hjemsøkte vårt land og vår region.
Isteden starter han med å fortelle om Hans Nielsen Hauges
temmelig forbløffende imageforvandling fra å være statsfiende
nummer én i den dansk-norske staten (arrestert ti ganger) til å
bli nærmest en nasjonal helgen utover på 1800-tallet.
Etter foredraget følger John Nessa opp med en bokprat med
Trygve Riiser Gundersen.
Billett kr 150,-. Medlemmer 50% rabatt.
https://www.linticket.no/page/no/20/1407