Felleskap, mat, musikk og tanker for 2024.

Fredag 23. februar kl. 19.00

Vi kickstarter våre demokratisalonger og presenterer
programmet for 2024.
Jørg Arne Jørgensen universitetslektor UIS vil lede oss
inn i det nye året med tanker om demokratiets stilling
i verden i 2024. Det vil ellers bli servert tapas og
musikk ved John Gunnar Akerø og venner.
God tid til drøs blir det også.
Billett 200,-. kr inkl. tapas. Medlemmer 50% rabatt.
https://www.linticket.no/page/no/20/1407